Polityka prywatności i plików cookies

 

Styczeń 2019

 

Informacja o Ochronie Danych w SIEMENS

 

Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony Państwa danych osobowych stanowi istotny element funckjonowania Siemens Digital Logistics GmbH, Nachtweideweg 1, 67227 Frankenthal, Niemcy, Siemens Digital Logistics Sp. z o.o., Swobodna 1, 50-088 Wrocław, Polska oraz spółek z grupy kapitałowej Siemens AG (zwanych dalej łącznie „SIEMENS“). Dlatego też SIEMENS przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie i bezpieczeństwie danych.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych związane z korzystaniem przez Państwa z naszych witryn internetowych, portali społecznościowych, aplikacji mobilnych i platform internetowych

 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych, cel i podstawa prawna ich przetwarzania

 

Podczas korzystania przez Państwa z witryn, aplikacji lub narzędzi internetowych SIEMENS (zwanychdalej łącznie „Ofertą Internetową SIEMENS”) SIEMENS może przetwarzać Państwa następujące dane osobowe:

 

 • dane osobowe aktywnie i dobrowolnie przekazywane przez Państwa za pośrednictwem Oferty Internetowej SIEMENS (np. podczas rejestracji lub rekrutacji do SIEMENS, kontaktowania się z nami w sprawie zapytań lub uczestnicząc w ankietach itp.), w tym imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje przekazane w ramach zgłoszenia wsparcia, komentarzy lub postów na forach, zawarte w CV lub innych dokumentach udostępnionych w ramach procesu rekrutacyjnego itp.; oraz
 • informacje przesyłane do nas automatycznie przez Państwa przeglądarkę lub urządzenia, takie jak adres IP, typ urządzenia, typ przeglądarki, strona przekierowująca, strony odwiedzane podczas Państwa wizyty, data i godzina każdego zgłoszenia odwiedzającego.

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • w celu wykonywania usług i funkcji w ramach Oferty Internetowej SIEMENS oraz zapewnienia obsługi korzystania przez Państwa z Oferty Internetowej SIEMENS;
 • w celu zweryfikowania Państwa tożsamości (jeśli zarejestrowali się Państwo do Oferty Internetowej SIEMENS);
 • w celu udzielenia odpowiedzi na zadane poprzez formularze pytania i spełnienia Państwa konkretnych życzeń;
 • w celu przesyłania informacji marketingowych lub kontaktu z Państwem w celu uzyskania informacji o poziomie satysfakcji klienta;
 • w celu przeprowadzania procesów rekrutacyjnych, prowadzonych przez Siemens Digital LogisticsSp. z o. o. w tym również przyszłych rekrutacji;
 • na ile jest to konieczne i uzasadnione, w celu wykonywania zobowiązań, ustanowienia, wyegzekwowania, zabezpieczenia, utrzymania lub ochrony praw, interesów lub roszczeń prawnych, przeciwdziałania oszustwom lub innym bezprawnym czynom, w tym atakom na systemy informatyczne SIEMENS; lub
 • dane pozyskiwane poprzez aktywność na portalach społecznościowych przetwarzane są w celach statystycznych oraz w celu monitorowania aktywności na profilu Siemens Digital LogisticsSp. z o.o.

 

Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest to, że takie przetwarzanie jest niezbędne dla:

 • wykonywania praw lub obowiazków przez SIEMENS w związku z umową zawartą z Państwem (art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych);
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na SIEMENS (art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych); lub
 • uzasadnionych interesów realizowanych przez SIEMENS (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Uzasadniony interes realizowany przez SIEMENS w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, co do zasady, to sprawne działanie lub zarządzanie Twoim korzystaniem z Oferty Internetowej SIEMENS.

 

W niektórych przypadkach możemy zapytać, czy wyrażacie Państwo zgodę na odpowiednie przetwarzanie Twoich danych osobowych. W takim przypadku, podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych przez SIEMENS, stanowić będzie (dodatkowo do wskazanych powyżej podstaw prawnych lub zastępując je) Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

 

Cookies

 

W ramach Ofert Internetowych SIEMENS możemy wykorzystywać pliki cookies. Informacje o wykorzystywaniu plików cookies mogą Państwo znaleźć w zakładce „Polityka cookies" (https://new.siemens.com/global/en/general/cookie-notice.html) . Polityka Cookies zawiera również informacje o zasadach blokowania plików cookies, odmowy wyrażenia zgody na korzystanie z nich oraz o przetwarzaniu danych zbieranych w plikach cookies.

 

Google Maps

 

Aby zaoferować Państwu funkcję związaną z lokalizacją, niektóre Oferty Internetowe SIEMENS mogą korzystać z usługi „Google Maps” (np. aby uzyskać wskazówki dotyczące lokalnego biura SIEMENS). Gdy korzystacie Państwo z usługi Google Maps, Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”) przetwarza Państwa dane osobowe, które mogą obejmować, między innymi, adres IP urządzenia i Państwa lokalizację. Dane dotyczące lokalizacji mogą być przetwarzane tylko wtedy, gdy udzieliliście Państwo zezwolenia na dostęp lub aktywnie przekazaliście dane o swojej lokalizacji w ramach odpowiedniej Oferty Internetowej SIEMENS.

 

Administratorem danych odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z usługą Google Maps jest Google; Informacje o ochronie prywatności Google można znaleźć na stronie https://www.google.com/policies/privacy.

 

Łącza lub odnośniki do innych witryn internetowych

 

Polityka prywatności odnosi się tylko do Ofert Internetowych SIEMENS i nie dotyczy innych witryn internetowych lub aplikacji obsługiwanych przez osoby trzecie. Możemy zamieścić łącza do innych witryn internetowych, które naszym zdaniem mogą być dla Państwa interesujące. SIEMENS nie ponosi odpowiedzialności za stosowane przez te witryny internetowe praktyki w zakresie ochrony danych osobowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne witryny internetowe, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

Aplikacje mobilne

 

Niektóre aplikacje SIEMENS, które można pobrać na urządzenia mobilne („aplikacje mobilne”), mają własne Polityki Prywatności. Takie Polityki Prywatności są udostępniane w odpowiednim App Store przed pobraniem aplikacji mobilnej oraz dostępne w samej aplikacji mobilnej. Polityki prywatności w stosunku do wybranych aplikacji mobilnych SIEMENSA zostaly również opublikowane  here.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych związane z Państwa współpracą biznesową z SIEMENS

 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych, cel i podstawa prawna ich przetwarzania

 

W kontekście współpracy biznesowej z SIEMENS, SIEMENS może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych aktualnych i przyszłych osób kontaktowych u naszych klientów, dostawców, sprzedawców i partnerów (zwanych dalej „Partnerami Biznesowymi”):

 

 • dane kontaktowe, jak imię i nazwisko, adres służbowy, numer telefonu służbowego, numer służbowego telefonu komórkowego, numer faksu służbowego i służbowy adres e-mail;
 • dane płatnicze, jak dane niezbędne do przetwarzania płatności i zapobiegania oszustwom, w tym numery kart kredytowych i debetowych, numery kodów dostępu oraz inne powiązane dane rozliczeniowe;
 • dodatkowe niezbędne informacje, które muszą być przetwarzane w ramach współpracy z SIEMENS przy realizacji projektów lub umów albo dostarczone przez Państwa dobrowolnie, jak dane osobowe dotyczące złożonych zamówień, dokonanych płatności, i kluczowych etapów projektu;
 • dane osobowe zbierane z zasobów dostępnych publicznie, wiarygodnych baz danych oraz agencji kredytowych; oraz
 • w przypadku, gdy jest to prawnie wymagane do sprawdzenia Partnera Biznesowego pod kątem przestrzegania prawa: data urodzenia, numery identyfikacyjne, dowody tożsamości oraz informacje o istotnych sprawach sądowych lub innych postępowaniach prawnych z udziałem Partnera Biznesowego.

 

SIEMENS może przetwarzać dane osobowe w następujących celach:

 • komunikowanie się z Partnerami Biznesowymi w sprawie produktów, usług i projektów SIEMENS lub Partnerów Biznesowych, np. poprzez odpowiadanie na zapytania lub zgłoszenia albo dostarczanie Państwu technicznych informacji o zakupionych produktach;
 • planowanie i realizacja współpracy (stosunków umownych) z Partnerami Biznesowymi np. poprzez realizację transakcji i zamówień na produkty lub usługi, przetwarzanie płatności, wykonywanie czynności księgowych, audytowych, rozliczeniowych i windykacyjnych, organizowanie wysyłek i dostaw, pomoc w organizowaniu napraw i zapewnianie usług wsparcia;administrowanie i przeprowadzanie ankiet wśród klientów, kampanii marketingowych, analiz rynku, loterii, konkursów lub innych działań promocyjnych lub wydarzeń;
 • przeprowadzanie badań o poziomie satysfakcji klientów i bezpośrednich działań marketingowych, jak określono poniżej;
 • utrzymywanie i ochrona bezpieczeństwa naszych produktów, usług i witryn internetowych, zapobieganie i wykrywanie naruszeń bezpieczeństwa, oszustw lub innych działań przestępczych lub złośliwych;
 • zapewnienie przestrzegania obowiązków prawnych (jak np. obowiązek prowadzenia ewidencji), kontroli eksportowej, przepisów celnych, obowiązków w zakresie sprawdzania Partnerów Biznesowych pod kątem przestrzegania prawa (w celu zapobiegania przestępstwom urzędniczym i praniu brudnych pieniędzy), oraz polityk i norm branżowych SIEMENS; lub

rozstrzyganie sporów, wykonywanie naszych umów oraz ustanawianie,  wyegzekwowanie, zabezpieczenie, utrzymanie lub ochrona interesów lub roszczeń prawnych.

Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest to, że takie przetwarzanie jest niezbędne dla:

 • wykonywania praw lub obowiazków przez SIEMENS w związku z umową zawartą z Państwem (art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych);wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na SIEMENS (art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych); lub

uzasadnionych interesów realizowanych przez SIEMENS (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Uzasadniony interes realizowany przez SIEMENS w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, co do zasady, to sprawne działanie lub zarządzanie naszymi relacjami biznesowymi z Tobą oraz Twoje korzystanie z Oferty Internetowej SIEMENS.

 

W niektórych przypadkach możemy zapytać, czy wyrażacie Państwo zgodę na odpowiednie przetwarzanie Twoich danych osobowych. W takim przypadku, podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych przez SIEMENS, stanowić będzie (dodatkowo do wskazanych powyżej podstaw prawnych lub zastępując je) Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych do badań satysfakcji klienta lub do bezpośrednich działań marketingowych

 

Tam gdzie zezwala na to obowiązujące prawo, SIEMENS może przetwarzać Państwa dane kontaktowe w celach realizacji bezpośrednich działań marketingowych (np. zaproszenia na targi, przesyłania biuletynu informacyjnego lub newslettera) i przeprowadzania badań dotyczących satysfakcji klienta, w każdym przypadku również za pośrednictwem poczty elektronicznej. W dowolnym momencie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych kontaktowych, pisząc na dataprivacy@siemens-logistics.comdataprivacy@siemens-logistics.com lub korzystając z mechanizmu rezygnacji dostępnego w otrzymanej korespondencji.

 

 1. Przekazywanie i ujawnianie danych osobowych

 

SIEMENS może przekazywać Twoje dane osobowe:

 innym spółkom z grupy kapitałowej Siemens AG lub osobom trzecim - np. partnerom handlowym,  sprzedawcom lub dostawcom -  w związku z korzystaniem przez Państwa z Oferty Internetowej SIEMENS lub naszymi relacjami biznesowymi z Państwem;

 • osobom trzecim, które świadczą usługi informatyczne na rzecz SIEMENS i które przetwarzają takie dane wyłącznie w celu świadczenia takich usług (np. hosting lub usługi utrzymania i wsparcia IT); lub
 • osobom trzecim w związku z wypełnianiem zobowiązań prawnych lub ustanawianiem, wykonywaniem, wyegzekwowaniem, zabezpieczaniem, utrzymaniem lub ochroną praw, interesów lub roszczeń prawnych (np. w odniesieniu do postępowania sądowego lub arbitrażowego, organów ścigania i organów regulacyjnych, doradców prawnych i konsultantów).

 

W niektórych przypadkach odbiorcy, do których SIEMENS przekazuje Twoje dane osobowe, znajdują się w krajach, w których obowiązujące przepisy prawne nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych osobowych, jak przepisy prawne obowiązujące w Twoim kraju.

 

W takich przypadkach SIEMENS podejmuje działania w celu wprowadzenia właściwych i odpowiednich zabezpieczeń w celu zapewnienia ochrony danych osobowych. W szczególności:

 

 • Wymieniamy Twoje dane osobowe ze spółkami z grupy kapitałowej Siemens AG w takich krajach tylko wówczas, gdy wdrożyły one wiążące reguły korporacyjne obowiązujące w SIEMENS („WRK“) dotyczące ochrony danych osobowych (ang. Binding Corporate Rules for the Protection of Personal Data). Dodatkowe informacje dotyczące WRK znajdą Państwo tutaj.
 • Przekazujemy dane osobowe odbiorcom zewnętrznym w krajach trzecich tylko w przypadku, gdy dany odbiorca (i) podpisał standardowe klauzule umowne UE z SIEMENS, (ii) wdrożył w swojej organizacji wiążące reguły korporacyjne lub (iii) – w przypadku odbiorców w USA – odbiorca jest certyfikowany zgodnie z programem „Tarcza Prywatności”. Zainteresowane osoby mogą skontaktować się z SIEMENS, aby uzyskać dodatkowe informacje i kopie odpowiednich zabezpieczeń.

 

 

 

Dane osobowe publikowane przez Państwa w ramach Ofert Internetowych SIEMENS (jak serwisy dyskusyjne typu chatroom lub fora) mogą być dostępne na całym świecie dla innego zarejestrowanego użytkownika danej Oferty Internetowej SIEMENS.

 

 1. Okres przechowywania danych

 

O ile przy uzyskiwaniu danych osobowych od Państwa nie wskazano inaczej (np. przy użyciu zaakceptowanego przez Państwa formularza zgody), usuwamy dane osobowe, jeśli przechowywanie tych danych nie jest już niezbędne do celów, w jakich zostały zebrane lub przetworzone oraz jeśli żaden ustawowy obowiązek przechowywania danych na mocy obowiązującego prawa (jak prawo podatkowe lub handlowe) nie wymaga od nas dalszego przechowywania danych osobowych.

 

 1. Prawo do wycofania zgody

 

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie określonych danych osobowych przez SIEMENS mają Państwo prawo do wycofania zgody w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość, tzn. wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody SIEMENS może kontynuować przetwarzanie danych tylko w przypadku istnienia innej podstawy prawnej ich przetwarzania.

 

 1. Prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenie przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych

 

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych może Państwu przysługiwać prawo do:

 

 • uzyskania od SIEMENS potwierdzenia, czy dotyczące Państwa dane osobowe są przetwarzane i w takim przypadku – dostępu do tych danych osobowych;
 • dokonania przez SIEMENS korekty dotyczących Państwa nieprawidłowych danych osobowych;
 • dokonania przez SIEMENS usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych;
 • wprowadzenia przez SIEMENS ograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych;
 • przenoszenia danych w zakresie danych osobowych, które Państwo aktywnie dostarczyli; oraz
 • sprzeciwienia się, powołując się na Państwa konkretną sytuację, przetwarzaniu dotyczących Państwa danych osobowych.

Dalsze informacje i wyjaśnienia związane z opisanymi powyżej prawami są dostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej „Prawa dla obywateli” (ang. „Rights for citizens”).

 

 1. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych

 

Pion ochrony danych SIEMENS zapewnia wsparcie w zakresie wszelkich pytań, uwag, obaw lub skarg związanych z ochroną danych lub w przypadku, gdyby chcieli Państwo wykonać przysługujące Państwu prawa związane z ochroną danych. Z działem ochrony danych SIEMENS można skontaktować się pod adresem: dataprivacy@siemens-logistics.comdataprivacy@siemens-logistics.com.

 

Dział ochrony danych SIEMENS będzie zawsze dokładać wszelkich starań w celu rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zgłaszanych przez Państwa żądań lub skarg. Poza skontaktowaniem się z pionem ochrony danych SIEMENS mają Państwo zawsze prawo zwrócenia się ze swoim wnioskiem lub skargą do właściwego organu ochrony danych.

 

Listę wszystkich krajowych organów ochrony danych znajdą Państwo tutaj.